Labindalaw  ang Masasayang Prinsesa (Twelve Merry Princesses)
Ang Mga Kuwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes.
Retold by Christine S. Bellen. Illustrated by Abi Goy.

Published by Anvil Publishing.
Back to Top